Web Analytics
NGO Lens ojq kosova dygur NGO Lens t Lens

NGO Lens ojq kosova dygur NGO Lens t Lens

<

Ftesë për shprehje të interesit: Zhvillim i ueb aplikacionit për kërkesa dhe përzgjedhje të granteve nga OJQ-të. Shkurt 2, 2018. LENS ...

LENS takohet nëpër komuna me konsumatorë të shërbimeve të komunikimeve elektronike

Sesion Informues

C 2 IP, T? / T 9 / t? 9 9» 4 C C * s - r r t C S. -. troops wtterever fatal ac d - rato nrm rif rtmn np»»r - PDF

PRIVATËSIA NË KOSOVË MERR NJË PËRKRAHJE TË RËNDËSISHME NGA BE DHE SHOQËRIA CIVILE - Lens

One main characteristic of Seanema is the active involvement of the young people who bring synergy, creativity and open discussions.

Në fund të punëtorive dy ditore u zhvilluan aktivitete në terren, të cilat u pasqyruan përmes realizimit të “Flash Mob” në rrugët e Tuzlës duke vendosur ...

Albulena Nrecaj

Radasheci, fshati pa asnje banor - 23.06.2018 - Klan Kosova

Oda istoriji kinematografije i filmu: Rađanje kinematografije